Služby

Privátní sektor:
Ráda Vám vypracuji individuální studii Vaší zahrady. Druhým krokem je zpracování projektové dokumentace včetně detailů a technické zprávy. Tato dokumentace bude pak podkladem pro následnou realizaci.

Veřejný sektor:
zpracování dendrologických posudků
vypracování krajinářské dokumentace